När man ska skriva en viss sorts text kan det vara bra att känna till grundreglerna för hur olika texttyper ser ut.

De texttyper som detta klipp behandlar är (med tidpunkt inom parentes)
brev (2:25)
krönika (4:00)
artikel (6:14)
reportage (7:25)
referat/notis (9:00)
debattartikel/-inlägg (10:16)
insändare (11:49)
recension (13:32)
sammanställning/rapport/analys (14:39)

 

Här hittar du en uttömmande förklaring om hur man skriver PM.